Khuyến mãi 30% khi nạp thẻ điện thoại < Gcoin km >
50% khi nạp ATM, momo < 30% gcoin km , 20% gcoin chính >
Thời gian khuyến mãi từ 20/10/2019 đến 22/10/2019