Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 7/7/2019
Thời gian đăng ký từ 0h đến 20h00 ngày 7/7/2019
Điều kiện đăng ký : Chủ liên minh đăng ký tại sv 20 map Công Thành Chiến
Guild thủ thành : NgonBoRe < Lấy theo kết quả Công Thành Chiến lần trước >
Phần thưởng : 50 Box 5