20h30 Ngày 23/6/2019 sẽ tổ chức Công Thành tại Sub-20

Guild thủ thành : King
Phần thưởng 100B-100S-100C

Thời gian đăng ký đến 20h cùng ngày
Chủ LM Guild đăng ký tại sv 20