Để việc đua top được công bằng hơn BQT sẽ tắt chức năng hỗ trợ tân thủ < tân thủ được giảm lv theo top >
Trong tất cả những đợt đua Top ! sẽ tắt đua top vào ngày hôm trước khi kết thúc đua Top
BQT MU Thái Bình Thông Báo