Như tiêu đề: Topic lần này được lập ra để ae nêu ý kiến cá nhân của bản thân về game sau những ngày đầu gắn bó
Chúng ta sẽ cùng thảo luận để game có những bước tiến tốt hơn và nhận được những lời góp ý chân thành từ các huynh đài =))))))))))