Thay mặt BQT MUTB xin lỗi toàn thể người chơi về sự cố lỗi point khi đăng nhập liên sever ngày hôm nay. BQT cố gắng tạo sân chơi cho cả 2 sever với mục đích giao lưu giữa Thái Bình 1 và Thái Bình 2 trước khi 2 sever được sát nhập. Sự cố lỗi là không mong muốn mong anh em thông cảm. ADM sẽ tiến hành bảo trì lại vào đêm nay cố gắng khắc phục lại sự cố để hoàn thiện sân chơi cho ae !!!