Sau đây mình xin giới thiệu tính năng Ủy thác Online bán hàng bằng lệnh /offtrade

Bước 1 : Đặt item cần bán lên cửa hàng ( V + S )Bước 2 : Nhấn vào loại cửa hàng cần bán ( B , S , Life, Chao , Wcoin... )
Muốn bán item bằng loại nào thì nhấn vào loại đó, số Zen tương ứng với giá trị mỗi loại
Ví dụ bạn bán Bình máu bên trên với giá 999 . Sau đó bạn nhấn vào B thì item đó sẽ được bán với 999B
Nhấn vào Zen thì item đó sẽ được bán với 999 Zen , nhấn vào Wcoin thì item đó sẽ được bán với 999 WCoin...Bước 3 : Sau khi gõ lệnh bạn sẽ nhận được thông báo " Kết nối với máy chủ đã bị ngắt" . khi hệ thống thông báo như vậy tức là bạn đã thành công trong việc ủy thác bán hàng :Để kích tài khoản đang treo khi bán hàng , bạn chỉ cần đăng nhập lại tài khoản vào sv 1