Chống phá giá nhưng lại KM nạp thẻ 30~50%, luật copy chứ có tự nghĩ ra để áp dụng cho hợp lý đâu.