sao có cái luật buồn cười vl thế?
VP được chuyển từ GP sang. Mà GP thì phải nạp card hoặc tiền trực tiếp vào.
Nếu đồ dễ kiếm bán rẻ thì VP khắc tự mất giá
Nếu đồ hiếm VP giá nó tự cao, chẳng có...